Rommersheide Sport
© Copyright Rommersheide Sport vzw.     Alle rechten voorbehouden 
Ons reglement van inwendige orde werd zorgvuldig  opgesteld met als bedoeling elk lid van onze club  optimaal van zijn of haar sport te laten genieten.   Tevens wordt verondersteld dat elk lid dit reglement  gelezen heeft en correct toepast.

Reglementen

Welkom Welkom Onze club Onze club Tennis Tennis Petanque Petanque Foto's Foto's Kalender Kalender Nieuws Nieuws Lid worden Lid worden Contact Contact Inloggen Inloggen
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE ROMMERSHEIDE SPORT 1. Lidmaatschap - Iedereen die zijn/haar lidgeld heeft betaald is lid van de vereniging. - Lidgelden moeten betaald worden voor 25 maart van betreffend jaar, wanneer dit gebeurt voor deze datum genieten zij een korting zoals aangegeven op de inschrijvingsbladen. - Het lidgeld is geldig voor één jaar. 2. Infrastructuur en beschikbare middelen - Rommersheide sport beschikt over : - 2 tennisterreinen - 5 petanquevelden - een chalet, parking en groene zone - Deze infrastructuur staat ter beschikking van alle leden. - Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderhoud van deze infrastructuur. - Het bestuur zal één of meerdere tennisleraars aanduiden die de terreinen kunnen gebruiken om tennisles te geven. Deze personen voldoen aan de normen die de club hun oplegt. Het bestuur kan hiervoor zelf tennisleraars benoemen of het totaal pakket “tennislessen” uitgeven aan derden. Uiteindelijk zal het bestuur alle jaren dit gegeven evalueren en bijsturen. - Auto’s kunnen op de parking staan. - Voor de fietsen is een fietsstalling voorzien.
3. Verzekering Elk lid van de VZW is verzekerd door de club. Dit wil zeggen een verzekering tegen derden en tegen persoonlijke ongevallen. Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van voorwerpen niet eigen aan de club. Leden kunnen wel verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen aan roerende en onroerende voorwerpen van de VZW Rommersheide sport. Bezoekers vallen niet onder deze formule en spelen dus op eigen risico